ontwerpen in opdracht

Een bank voor Jouri

(1-7-2006)

Afgelopen maanden heb ik in opdracht van een particulier echtpaar samen met Tony de Haan, de bouwkundige van Natuurmonumenten en ontwerper van de uitkijktoren op de Kaap, aan het ontwerp van 3 bijpassende zitbankjes gewerkt.
Een ervan betrof een herinneringsbank. Mijn taak was Jouri met de bank te vereningen. Dit heb ik gedaan door voor zijn naam bijzondere letters te ontwerpen en deze te combineren met het oneindig teken (= 8 op z'n kant, zijn leeftijd).
Deze bank (kopie van de toren op z'n kant met een zwerfkei met de naam) is inmiddels geplaatst bij de nieuwe uitkijktoren de Kaap in de kaapse bossen bij Maarn. Begin juni is de toren met 3 bijbehorende bankjes geopend door de heer Wijffels.


Helma van Schendel, beeldend kunstenaar en ontwerper