ontwerpen

Logo Dag van de Ondernemer 2006

wisselwerking

Samen zoeken naar een vorm, die beantwoordt aan de wens van de klant en recht doet aan de eigenheid van mijn ontwerpen.

Juist de wisselwerking is hetgeen mij enorm boeit, omdat klanten door hun vragen weer uitdagen nieuwe paden te betreden, die mij helpen als kunstenaar/ontwerper steeds verder te ontwikkelen en te blijven vernieuwen


Helma van Schendel, beeldend kunstenaar en ontwerper