landschapskunst

Pas de Deux van een beuk met eik

Platteland Anders

(01-06-2007)

Op zaterdag 6 juni werd in Scherpenzeel door de wethouder het project Platteland Anders geopend. Langs een fiets en wandelroute in deze gemeente waren door vrijwilligers en kinderen van de scholen kunstwerken gemaakt.Het laastet kunstwerk werd tijdens de opening door de aanwezige kinderen gemaakt.

Ieder jaar wordt een professionele kunstenaar uitgenodigd aan het project mee te werken. Dit jaar viel mij de eer ten beurt. Bij 3 landschapskunstwerken was mijn naam toegevoegd.

Bij het VVV waren de routes te krijgen.
De tentoonstelling liep tot 30 oktober en is door velen bekeken.

Laan Huize Doorn

'Oog voor de natuur' in tuinen Huize Doorn

(2-2-2007)

Als slotmanifestatie van de Stichtse Lustwarande werd de expositie 'Zien en Gezien worden' door de provincie Utrecht in de tuin van Huis Doorn georganiseerd. Uit meer dan 100 ontwerpvoorstellen, werden er 13 landschapskunstwerken gehonoreerd.

Mijn kunstwerk betrof een ingepakte beukenlaan van 29 bomen. Door op A3 formaat zeil weg te snijden, werden als het ware schilderijen van boombast gecreerd. De openingen liet ik m.n. samen vallen met natuurlijk gevormde ogen in de bast. "Oog voor de natuur" was dan ook de titel van het kunstwerk.

De tentoonstelling werd door de gedeputeerde
J. Binnekamp geopend op 5 oktober 2006.
Daarna was het werk dagelijk te bezichtigen voor het publiek tot 5 januari 2007. Wegens succes werd de tentoonstelling, die tot 24 november zou duren verlengd. Alleen al in het museumweekend werd de tentoonstelling door meer dan 2000 mensen gezien.


Helma van Schendel, beeldend kunstenaar en ontwerper